ความเห็น 217786

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

เขียนเมื่อ 

:-D

 

หมายถึงว่าผมโดน tag แล้วต้องหา นวกา  ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ ด้วยหรือเปล่าครับ?