ความเห็น 2173611

เด็กคิด :โหวตหน่อยค่ะ "การนับถือ 2 ศาสนาเป็นไปได้หรือไม่"

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • กลับมาโหวตให้น้องๆ ใหม่ครับ
  • ต่างคนต่างมีเหตุผล สำหรับน้องๆ ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นคงได้รับรางวัลเบื้องต้นแล้วครับ ที่จะได้รับต่อไปถือเป็นรางวัลพิเศษนะครับ
  • แม้เราจะเลือกนับถือได้หลายศาสนาก็จริง แต่เมื่อถึงขั้นปฏิบัติจริงๆ แล้วคงต้องเลือกที่ตนเองเห็นว่าดีเป็นเป้าหมายสูงสุดของตนเอง ตามหลักของศาสนานั้น เราจึงไม่เห็นพระไปสวดมนต์ขอพรจากพระเจ้า หรือบาตรหลวงมาสวดมนต์ทำวัตรร่วมกับพระ มานั่งสมาธิ กรรมฐาน เพราะแต่ละศาสนาก็มีข้อกำหนดแนวปฏิบัติ ต่างกันนั่นเองครับ แม้ว่าทุกศาสนาจะมุ่งให้คนทำความดีก็ตาม
  • จึงขอโหวตให้ความเห็นที่ 3 ของด.ญ.ชลดา ธิมชัย ป. 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) ครับ