ความเห็น 2173486

เด็กคิด :โหวตหน่อยค่ะ "การนับถือ 2 ศาสนาเป็นไปได้หรือไม่"

เขียนเมื่อ 

มาขอบคุณ คุณณัฐรดา ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กคิดครับ ความตั้งใจของคุณครูโต้งที่นำเด็กเข้าสู่ระบบ นับว่าครูทำได้ดีมากครับ ใจจริงอยากให้เด็กเราได้เข้ามาให้มากขึ้น ในนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ ต้องขอบพระคุณคุณทัศนีย์ อุทุมพร ที่มอบรางวัลให้กับเด็กทั้งสองคน

ขอโหวตให้กับความเห็นของนิศากร เหลาทองครับ