ความเห็น 2173253

เด็กคิด :โหวตหน่อยค่ะ "การนับถือ 2 ศาสนาเป็นไปได้หรือไม่"

เขียนเมื่อ 

อยากโหวตแต่เข้าไปอ่านไม่ได้ครับ

หรือผมยังไม่ได้จ่ายค่าไฟ.....