ความเห็น 2146791

เรื่องเล่าเร้าพลัง ในเวทีถอดบทเรียน "การผลิตมังคุดคุณภาพและได้มาตรฐาน" ตอน 1

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณน้องพัชร์ธนนันท์

เสียดายที่น้องไม่ได้ไปร่วม บรรยากาศสนุกมาก ๆ ครับ