ความเห็น 211985

วิธีการจัดสัมนา

ว่าที่ ร.ต. อดุลยภาคย์ คำเพราะ
IP: xxx.146.63.185
เขียนเมื่อ 

อยากได้รายละเอียดรูปแบบการสัมมนาครับว่า  เราจัดนอกสถานที่  หรือการวางกรอบที่นั่ง  ที่ตั้งวิทยากร  ต้องมีโต๊ะหมู่บูชาพระใหม่ อย่างไร