ความเห็น 2103493

ที่มาของวิชชาธรรมกาย สืบค้นร่องรอยทางประวัติศาสตร์

คุณสมถะหรือปราชญ์ขยะ
IP: xxx.123.241.89
เขียนเมื่อ 

ตามข้อมูลที่ผมมีอยู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ท่านก็เห็นดวงแสงผ่องใสแห่งธรรมภายในตน ดังนั้นความรู้ที่คุณแสดงก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ครูอาจารย์ของผมท่านกล่าวเอาไว้นะครับ...อนุโมทนา