ความเห็น 209

ผู้ว่าฯ CEO นครสวรรค์ กับโรงเรียนชาวนา

วิจารณ์
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

ขอให้กำลังใจครับ

ตอนให้ความรู้เชิงทฤษฎีแก่นักเรียนชาวนา   น่าจะเชิญวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัด   หรือหาทางสร้างความสัมพันธ์กับทางราชการในรูปแบบอื่น

วิจารณ์