ความเห็น 208381

การใช้ Visual Basic 6.0 ติดต่อกับ MySQL (VB 6 & MySQL)

1234
IP: xxx.113.17.156
เขียนเมื่อ 

ถ้าสมมุติว่าไม่มี Access,my SQLอยากรู้ว่าvbทำงานแทนAccess,my SQL ได้ไหม  เพราะมันต้องเสียเวลาในกาสร้างdbมากเลย