ความเห็น 206058

ภัยศาสนา

นักรบธรรม
IP: xxx.24.177.122
เขียนเมื่อ 

ศาสนาเป็นเรื่องของคนทุกคน แต่ศาสนาพุทธไม่เคยไปเบียดเบียนใคร แต่ทำไมศาสนาอื่นถึงเขามาริดร่อน โดยการเขาไปมีบทบาทในการเมือง โดยเฉพราะศาสนาอิสลาม นักการเมืองของเขเล่นการเมืองมุ่งวศาสนา แต่คนพุทธเล่นการเมืองมุ่ง เงินทอง

ถ้าต้องการข้อมูลเข้าไปที่เว๊ป ของศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา นะคับ