ความเห็น 20500

การเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้างหรือทำลายการศึกษา

สุวรรณา
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
ในห้องเรียน 1 ห้องเรียน หากมี ผู้เรียน ต่างความรู้ ต่างพื้นฐาน  ครูทำอย่างไรกันดีคะ กับ กลุ่มเด็กหัวแหลม  และกลุ่มหัวทู้  ขอความคิดเห็นกับคุณครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหลาย  ช่วยอธิบาย ว่า จะจัดการเรียนการสอน กับเด็ก 2 กลุ่มนี้ได้อย่างไร ให้ได้รับรู้เท่าเทียมกัน ในชีวิตนักเรียนของผู้เขียนถูกคุณครูละเลย มาตั้งแต่ระดับมัธยมต้น และปัจจุบันการงานต้องหันเห ม่ายได้เป็นครูอย่างตั้งใจ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ สำหรับคำแนะนำค่ะ