ความเห็น 20497

ฝนตกคุณคิดถึงอะไร...

ดอกหญ้า
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
เมื่อฟ้าสีทอง ผ่องอำไพ ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ชอบๆ ค่ะ
ไม่ว่าท้องฟ้าจะเป็นสีอะไร ประชาชนก็เป็นใหญ่ในแผ่นดิน