ความเห็น 20495

การเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้างหรือทำลายการศึกษา

มิตรแท้
IP: xxx.156.129.135
เขียนเมื่อ 

ใช่ครูบางคนเค้าก็คงเข้าใจคิดว่า ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
แต่ที่ไหนได้ เมื่อนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อเกิดความสงสัยในช่วงหนึ่งผู้เรียนจะเกิดปัญหา และจะหาคำตอบนั้นไม่ได้ ทางที่ดีครูผู้สอนควรให้คำชี้แนะอย่างใกล้ชิดกับผู้เรียน

บทความดีให้แง่คิด
หามาอีกนะคะ