ความเห็น 20334

Blueprint for Change

tanteh
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 

- ขอบคุณ สําหรับการสรุ ปบทเรียนที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทํางานภาครัฐแนวใหม่  ขอเป็นกําลังใจให้ทําต่อไปนะคะ