ความเห็น 2006943

การจัดการอัคคีภัยในโรงพยาบาล

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • ที่โรงพยาบาลพะโต๊ะก็ได้มีการซ้อมแผนอัคคีภัยเมื่อต้นเดือนที่แล้วเหมือนกันค่ะ
  • เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้
  • ขอบคุณค่ะ