ความเห็น 19978

ขอบคุณค่ะคุณครู

อัจฉรา เชาวะวณิช
IP: xxx.157.14.245
เขียนเมื่อ 
ฝากขอบคูณอาจารย์วิไลด้วยค่ะที่ให้กำลังใจพวกเราเสมอมา