ความเห็น 1991309

การเทียบโอนผลการเรียนรู้

วรรณทิพย์
IP: xxx.47.151.87
เขียนเมื่อ 

กรณีที่เรียน ปวช. อยู่แล้ว ปี1 และปี2 ผ่าน แต่ ปี3 ไม่ผ่าน สามารถเทียบโอนเข้าสู่หน่วยกิตได้หรือเปล่า