ความเห็น 197142

การใช้ Visual Basic 6.0 ติดต่อกับ MySQL (VB 6 & MySQL)

ปีเตอร์
IP: xxx.26.111.121
เขียนเมื่อ 

vbmysqldirect  ก็ใช้ติดต่อ mysql ได้ดีเหมือนกัน

เร็วเพราะใช้ กลุ่มคลาส ติดต่อ mysql ผ่าน  libmySQL.dll  ซึ่งเร็วขึ้นมาอีกนิดหน่อย