ความเห็น 1962762

บัวพร้อมจะบาน

อ่านแล้วเห็น "สัจจะธรรม" ค่ะ

และก็นึกไปถึงบัวสี่เหล่า นั่นแหละค่ะ

ขอบคุณค่ะ  สบายใจขึ้นแล้วนะคะ