ความเห็น 19618

"คิดถึง...เสียงแคน..

ดอกหญ้า
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

เสียงแคนจ๋า  ป่านนี้หนูจะรอใครตื่น 

เสียงแคนจ๋า  ตอนนี้หนูจะวิ่งตามใคร

เสียงแคนจ๋า   ตอนนี้หนูจะกอดขาใคร

เสียงแคนจ๋า    ตอนนี้ใครจะอาบน้ำใคร

เสียงแคนจ๋า   ป่านนี้หนูจะวิ่งแข่งกับใคร

เสียงแคนจ๋า   ป่านนี้หนูจะหนุนตักใคร

รู้ไหม   เราต่างคิดถึงกันมาก

คิดถึงจังหู