ความเห็น 195953

กระแส “จตุคาม” กับการสกัดกั้นไม่ให้คนเข้าถึงหลักธรรม

เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจครับ

  • อยากให้เราสนใจศึกษา  ตัวพุทธศาสนาแท้ๆ ครับ ว่าศาสนาเราต่างกับเขาส่วนไหน พุทธองค์ทรงเน้นหนักเรื่องไหน
  • ง่ายๆ ถ้าไม่รู้จะเริ่มส่วนไหน สอบถามไปที่พระคุณเจ้า พระมหาชัยวุธ ก็น่าจะได้
    P
  • แต่ถ้าไม่กล้า ลองหาหนังสือที่ท่านเน้นที่พระไตรปิฏก น่าจะเป็นจุดเริ่มที่ดีครับ
  • ขอให้เน้นที่ตัวพุทธศาสนาจริงๆ มีหลักฐานโดยตรงจากพุทธดำรัส  ไม่ใช่แค่เขาว่า ท่านว่า ซึ่งก็คือข่าวลือนั่นเอง
  • เมื่อเข้าใจตรงกันแล้วปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดครับ