ความเห็น 193815

กระแส “จตุคาม” กับการสกัดกั้นไม่ให้คนเข้าถึงหลักธรรม

Minney
IP: xxx.118.121.33
เขียนเมื่อ 
ท่านท้าวจตุคามรามเทพ ท่านนั่งเฝ้าพิทักษ์รักษาองค์เจดีย์พระธาตุเมืองนครฯ ซึ่งบรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วย ดังนั้น เมื่อท่านสักการะองค์จตุคามรามเทพ ก็อย่าลืมตั้งใจสักการะและนึกถึงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่ท่านจตุคามนั่งพิทักษ์ด้วยนะคะ