ความเห็น 1935820

ประชาชนทั่วไปที่เดือดร้อน

เขียนเมื่อ 

ถ้ามีโอกาส ขอให้ติดต่อกลับด้วย (ปริมปราง แต้วัฒนา ใจแน่)