ความเห็น 1932297

ปลูกยางพารา ปลูกป่า ปลูกชีวิต

siri
IP: xxx.25.45.221
เขียนเมื่อ 

การใช้ ไคโต-พลัสในสวนยาง

ประโยชน์และการใช้งาน

1. ช่วยให้ต้นยางเล็กเจริญเติบโตเร็วขึ้น

2. ช่วยแก้ปัญหาหน้ายางแห้งด้วยการผสมกับดินแดงทาหน้ายาง

3. ทำให้หน้ายางนิ่มกรีดง่าย น้ำยางออกดี น้ำหนักยางมากขึ้น

4. ลดการเกิดปัญหาจากราดำ ราขาว และหน้ายางแตก

อัตราการใช้

1. ต้นยางอายุ 1 ปี ใช้อัตรา ไคโต-พลัส 10 ซี.ซี.+ไบโอฟาร์ม 20 ซีซี /น้ำ 20 ลิตร พ่นที่ใบและลำต้น เดือนละครั้ง

2. ต้นยาง อายุ 2-5 ปี ใช้ไคโต-พลัส 10 ซี.ซี.+ไบโอฟาร์ม 20 ซีซี /น้ำ 20 ลิตร พ่นที่ใบและลำต้น เดือนละครั้ง เสริมด้วยวาฬน้ำเงินอัตรา 20 ซี.ซี. / น้ำ 20 ลิตร พ่นลงดิน รอบๆบริเวณทรงพุ่มเดือนละครั้งเช่นกัน

3. ต้นยางที่กำลังกรีดยาง ใช้ไคโต-พลัส 10 ซี.ซี.+ไบโอฟาร์ม 20 ซีซี /น้ำ 20 ลิตร พ่นที่ลำต้น และลงดินรอบๆบริเวณทรงพุ่ม ( ห่างจากโคนต้น ~ 1 - 1.5 เมตร ) เดือนละครั้ง

4. การทาหน้ายาง ใช้ไคโต-พลัส 5 ซีซี. / น้ำ 200 ซี.ซี ผสมกับดินแดง 1 ก.ก. ทาหน้ายาง พร้อมทั้งฉีดพ่นลำต้นและลงดิน รอบๆ ทรงพุ่ม ใช้ไคโต-พลัส 20 ซี.ซี.+ไบโอฟาร์ม 20 ซีซี /น้ำ 20 ลิตร