ความเห็น 1888587

‘บาทเดียว’ เขยื้อนสังคม

เขียนเมื่อ 

แวะมาเรียนรู้ค่ะ