ความเห็น 1888576

‘บาทเดียว’ เขยื้อนสังคม

สุณี สิทธิศักดิ์
IP: xxx.173.233.101
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับครูบชบด้วย ที่สามารถทำตามความตั้งใจได้จนสำเร็จสมกับที่มีความคิดดี ๆ เพื่อสังคม อยากให้สังคมไทยมีคนแบบนี้มาก ๆ