ความเห็น 18722

KM in Asia 2003

โอฬาร คำจีน
IP: xxx.9.159.182
เขียนเมื่อ 

ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับ คุณสฤษดิ์พงษ์ เท่าไรครับ เรื่อง บุคลากร IT IT เป็นแค่ tools ไม่มี IT เลยก็ทำ KM ได้ จะต้อง Balance 3 สิ่ง คือ People Process และ Technology ให้ดี จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลย

(นัก)วิชาการสร้างสรรค์ รากหญ้าคัดสรรค์ และ(นัก)ไอทีบันทึกฐาน คุณผู้นำไม่เอาด้วย...จะสำเร็จยาก  คุณประสานงานไม่ดี...วงแตก และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ถ้าเขย่าส่วนผสมไม่ลงตัว ก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ และ กระบวนการ KM ไม่ต่อเนื่อง..ก็จบอีก  

สูตร KM สำเร็จรูปคงยังไม่มีครับ คงต้องปรับให้เข้ากับบริบท ของงานนะครับ