ความเห็น 1838165

การกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา

Lucky
IP: xxx.175.172.150
เขียนเมื่อ 

เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เลยครับ ขอให้สรุปเรื่องเกี่ยวกับการศึกษามาลงให้มาก ๆ ด้วย จะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป