ความเห็น 182839

AJAX - Asynchronus Javascript and XML

เขียนเมื่อ 
เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับข้อมูลนี้