ความเห็น 1815541

งานบุญเดือนสาม

เขียนเมื่อ 

P ชอบวิถีชีวิตดั้งเดิมของบ้านเราค่ะ รู้สึกอบอุ่น มีเสน่ห์มีรู้เลือน ...

สวัสดีครับ  ชุมชนคงจะจัดให้มีงานนี้ทุกปี เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ครับ