ความเห็น 180260

วันสำคัญทางพุทธศาสนา "มาฆบูชา"

ศิริรัชทรัพย์
IP: xxx.8.21.97
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วมีความรู้มากขึ้น เราเป็นชาวพุทธ ดังนั้นจึงสมควรที่จะไปวัดหรือไปเวียนเทียน เพื่อระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปที่มาประชุมในสมัยอดีตกาลนั้น  และเราก็จะเลือกทำดีทั้งกาย วาจา ใจ และนำศิล 5 มายึดปฏิบัติเพื่อความสุข และความเจริญของชีวิต  

ดังนั้นวันสำคัญๆ ของชาวพุทธ   จึงอยากให้ชาวพุทธทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีกรรมของศาสนา เพื่อระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกคนในโลกตายไปไม่มีอะไรติดกายไปได้แม้แต่เงินสตางค์แดงเดียว มีแต่ความดีหรือบุญที่ได้ทำไว้ก็จะติดกายเราไปเมื่อเราสิ้นลมหายใจ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว