ความเห็น 1782196

หนังสือครูเพื่อศิษย์ ส.ค.ส. กำลังใจจากคุณหมอวิจารณ์ พานิช

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
IP: xxx.28.182.12
เขียนเมื่อ 

ให้กำลังใจในการทำงานนะครับคุณครู