ความเห็น 1780965

ภาพปลา ส.ค.ส (2)

เขียนเมื่อ 

ภาพของอาจารย์เก๋มากๆ

สวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดคุ้มครองอาจารย์และครอบครัว

ให้พบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดปี 2553+++