ความเห็น 1769

test

suphaarth
IP: xxx.19.25.2
เขียนเมื่อ 

  ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลข้อหนึ่งก็คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี นั้นก็คือการพัฒนา IT ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลกับจังหวัดข้อหนึ่งก็คือการลดค่าใช้จ่ายโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้ปฏิบัติงาน

   สิ่งที่หนักใจที่สุดไม่ใช่เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี แต่เป็นการพัฒนา"คน"ให้ยอมรับและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการทำงาน    ผมต้องต่อสู้กับความคิดแบบเก่าของบางคนที่ปฏิเสธเทคโนโลยีนี้  และเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากที่จะเข้าใจและเข้าถึง  แต่ในองค์กรใดก็ตาม เราไม่ส่ามารถก้าวไปข้างหน้า โดยที่ต้องทิ้งบุคคลเหล่านี้ไว้ข้างหลัง การพัฒนาระบบIT ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทุกคนในองค์กรหรือส่วนใหญ่ต้องร่วมมือ