ความเห็น 17654

KM IN SATIT

IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
อยากทราบรายละเอียด/ขั้นตอนวิธีการจัดทำระบบควบคุมภายในที่ถูกต้องจริงๆๆ