ความเห็น 1765258

เรื่องสำคัญที่คนไทยพุทธต้องรู้

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้ อ่านดูแล้วก็สงสารคนอินเดียนะครับ มีสมบติที่มีค่ามาก ๆ แต่ก็ถูกทำลายไป