ความเห็น 176410

AJAX - Asynchronus Javascript and XML

เขียนเมื่อ 
ทีแรกเห็น Ajax ก็อยากดูบอลเลย :-P