ความเห็น 17636

การใช้ Visual Basic 6.0 ติดต่อกับ MySQL (VB 6 & MySQL)

Patrickz
IP: xxx.90.163.149
เขียนเมื่อ 

ไม่แน่ใจว่า เป็นเพราะ version ที่ต่างกันหรือไม่ ลองอ่าน
http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=7303
เผื่อเป็นแนวทางได้ครับ

http://patrickz.gotoknow.org