ความเห็น 176343

กระแส “จตุคาม” กับการสกัดกั้นไม่ให้คนเข้าถึงหลักธรรม

เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับ คุณลูกองค์พ่อจตุคาม
  ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ บันทึกที่เขียนนี้ ตั้งใจจะกล่าวถึงคนที่ทำให้คุณค่าของ จตุคามนั้น กลายเป็นเรื่องของธุรกิจเท่านั้น
แต่หลายท่าน ให้ความเคารพนับถือองค์พ่อจตุคามอย่างแท้จริงครับ บางทีนายบอนอาจจะเขียนสั้น กระชับจนเกินไป  ทำให้เข้าใจความหมายผิดไป ขออภัยด้วยครับ

เพียงแต่มีบางส่วนเท่านั้น  ที่เสาะแสวงหาองค์พ่อจตุคาม เพื่อมุ่งหวังว่า ขออะไรก้ได้
อยากให้หลายคนศรัทธาและเข้าถึงองค์พ่อจตุคามอย่างแท้จริงครับ

สวัสดีครับคุณ nata
 คุณวิเคราะห์ 4-5 ข้อมาได้โดนใจนายบอนมากๆครับ ขอคารวะ

สวัสดีครับ คุณ top และคุณคนแดนตักศิลา
   สำหรับองค์จตุคามนั้น เป็นที่เคารพนับถือ ไม่ได้คิดลบหลู่นะครับ แต่พฤติกรรมการเห่อ การทุ่มซื้อ ตั้งราคาและกล่าวถึงองค์จตุคามด้วยความเข้าใจส่วนตัว โดยไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริง ทำให้หลายคนพยายามแสวงหามาไว้ในครอบครอง บ้างก็หวังว่า เมื่อมีองค์จตุคามแล้ว สามารถที่จะอธิษฐานขออะไรก้ได้สมดังปรารถนาทุกประการ แต่หลายคนอาจจะมองข้ามดังที่คุณคนแดนตักศิลา
ได้ให้ความเห็นไว้นะครับ

สวัสดีครับ พี่หนิง

  สนใจเรื่องจตุคามเช่นกันหรือครับ