ความเห็น 176299

กระแส “จตุคาม” กับการสกัดกั้นไม่ให้คนเข้าถึงหลักธรรม

เขียนเมื่อ 
  • นี่แหละคือ เสน่ห์ของ นายบอน!-กาฬสินธุ์ คือ กล้าคิด กล้าแสดงออก (เขียน) และกล้าที่จะ log in ระบุชื่อตนเอง   กับหลายแง่มุม  ซึ่งบางทีก็ล่อแหลมกับการเข้าใจผิด  หรือเป็นข้อความที่ตีความได้หลายๆนัย
  • อย่างไรพี่หนิง ก็เชื่อว่า นายบอน!-กาฬสินธุ์ จริงๆไม่ได้มีเจตนาร้าย  ต่อพระพุทธศาสนา  หรือ ละเมิดความศรัทธา หรือความเชื่อของท่านใด หรอกนะคะ  ลองใจเย็นๆแล้วอ่าน blog นี้นะคะ  จะเห็นอีกนัยค่ะ