ความเห็น 176274

กระแส “จตุคาม” กับการสกัดกั้นไม่ให้คนเข้าถึงหลักธรรม

คนแดนตักศิลา
IP: xxx.113.38.6
เขียนเมื่อ 
องค์พ่อ ผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ปกปักรักษาซึ่งศาสนานุสถาน คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ผมเชื่อว่าในยุคสมัยที่คนห่างไกลศีลธรรมเฉกเช่นสมัยนี้ การมีองค์พ่อไว้ ก็เป็นกุศโลบาย ให้ผู้คนเริ่มหันกลับมาเหลียวมองพระพุทธศาสนามากขึ้น ส่วนผู้ใดจะมองไม่เห็นในความหมายอันลึกซึ้งนี้ ก็เป็นแต่กุศลกรรมของแต่ละบุคคลไป ส่วนผมศรัทธา ศรัทธาและศรัทธา