ความเห็น 17569

ทดลองใส่ไฟล์

mitochondria
IP: xxx.11.113.118
เขียนเมื่อ 
รุ่งเรือง ช่วยลบบล็อก 2 บล็อกที่ใส่เข้ามาตอนที่เรียนทิ้งไปด้วยซิ