ความเห็น 1754446

การศึกษาไทย ๒๕๕๒-๒๕๕๓ สู่เส้นทางแห่งอาจาริยบูชา"ครูเพื่อศิษย์"

เขียนเมื่อ 

ในฐานคนเคยเป็นครูบาอาจารย์ สอนทั้งหนังสือ สอนทั้งทักษะชีวิตให้รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบ คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นดีได้ค่ะ ช่วยลูกศิษย์ที่ชีวิตแขวนอยู่กับความเป็นความตายจากโรคไวรัสตับ..เฉียบพลัน และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งวางแผนขอทุนแบ่งทุนให้ลูกศิษย์ในความดูแลเรียนจนจบ หน้าที่ครูคือความรัก ในอาชีพที่จะสร้างคนเก่งให้เป็นคนดีของสังคมค่ะ จนบัดนี้ลูกศิษย์มีครอบครัวมีลูกแล้วยังคงรักความเป็นลูก มากกว่ลูกศิษย์ค่ะ

ชื่นมกับครูเพื่อศิษย์ค่ะ