ความเห็น 17511

ครูคอมพิวเตอร์พาเที่ยว

ดอกหญ้า
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
สมแล้วที่เป็นอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  อย่าให้ตกยุคนะคะอาจารย์