ความเห็น 17334

การจัดการความรู้ในโครงการ Food Safty ของจังหวัด ปี 49

ธุวนันท์ พานิชโยทัย
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 

ปีนี้การจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตรประยุกต์ใช้โมเดลปลาทูและโมเดลของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเข้าด้วยกันและยังนำวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่ภายในกรมฯมาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอีกด้วยได้แก่ระบบส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่  และเรายังมีการวิจัยกระบวนงานตามโครงการ food safety ใน 4 จังหวัดเพื่อการศึกษาในเชิงลึกทั้งกระบวนการอีกด้วย  ขอบคุณคุณนันทา ที่ได้สรุปการแลกเปลี่ยนครั้งนี้