ความเห็น 17172

หอพักนักศึกษากับการเรียนรู้ชีวิตในการอยู่ร่วมกัน

อัมพร อรุณศรี
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ ในฐานะทำงานด้านหอพักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พยายามจัดหอพักเป็นศูนย์ศึกษาและอาศัย พร้อมเอื้ออาทรกันและกัน