ความเห็น 171451

Hack จริงไม่ล้อเล่น

นิจสถิตย์ บูรพาเกียรติภิรมย์
IP: xxx.143.177.170
เขียนเมื่อ 
แต่วันนี้ ใช้แค่ตัวอักษรรูปภาพไม่พอแล้วครับ เพราะนักเจาะระบบหลายคน ใช้โปรแกรมอ่านมองหน้าจอขณะที่เจาะอยู่ รับรู้ได้ว่าตอนนั้น ตัวอักษรอะไร