ความเห็น 16828

วัดใหม่ผดุงเขต

น้ำอุ่น
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

    ประเมินหลักสูตรเพื่อหาจุดเด่น และจุดด้อยของหลักสูตรสถานศึกษาและที่สำคัญที่สุดคือประเมินเพื่อพัฒนาให้หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ  และขณะนี้ใช้การประเมินของ BSC