ความเห็น 16758

เครือข่ายไปทำอะไรใน HA National Forum (๑)

เอนก ทนงหาญ
IP: xxx.156.150.237
เขียนเมื่อ 

นิทรรศการครั้งนี้ ผู้ให้ความสนใจเยอะมากครับ  แผ่นพับ ต่างๆก็หมดไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันแรก (แสดงถึงความสนใจ) ทั้งแผ่นพับของเครือข่ายที่ ดร.วัลลา ทำมา  และแผ่นพับแนะนำคลินิกเท้าที่ รพร.ธาตุพนมเตรียมมา

ครั้งต่อไป เราจะใส่ทุกอย่างลง CD แล้วเอาไปขายครับ (เห็นหลายๆที่ ทำอย่างนี้ แล้วน่าสนใจ แพราะเนื้อหาครบถ้วน ไม่ต้องจดให้เมื่อย)