ความเห็น


ชอบคอมเม็นต์ของคุณสามสักมากค่ะ..

ขอบคุณเจ้าของบทความที่พยายามปลุกจิตสำนึก

ให้คนไทยที่อย่างน้อยที่สุดก็สมาชิก g2k ให้เห็น

ความเลวของคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า

ความรักชาติรักแผ่นดินเกิด...แผ่นดินที่มันมากอบโกยผลประโยชน์

และไปนั่งเห่านอกบ้านเอาเศษเงินสกปรกนั้นมาใช้จ่ายเพื่อทำลาย

ประเทศชาติ...

สนับสนุนทุกความคิดเห็นที่ได้แสดงถึงวุฒิภาวะของทุกท่านที่ไม่

เห็นด้วยและรังเกลียจคนขายชาติเหล่านี้..

ใครที่สนับสนุนคนกลุ่มนี้..อยากกราบขอร้องว่าอย่า

เห็นแก่เศษเงินของพวกมัน...จงขัดขวางทุกวิถืทางอย่าให้

พวกเศษมนุษย์กลุ่มนี้มามีอำนาจในการบริหารบ้านเมือง

ไม่อย่างนั้นเราอาจไม่มีแผ่นดินอยู่กันถ้ามันเป็นใหญ่

และตัดผืนแผ่นดินขวานทองของเราเฉือนเพื่อสนองความโลภของมัน...

รักเธอประเทศไทย...รักและเทิดทูนในหลวงค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี